ORSKA
Zapraszamy do kontaktu: sklep@orska.pl I 501 152 719
Regulamin Kart Podarunkowych

REGULAMIN KART PODARUNKOWYCH ORSKA SP. K.

§1. Definicje

 1. ORSKA – ORSKA Sp. k. z siedzibą w Przeźmierowie (62-081) przy ul. Folwarcznej 91, wpisaną do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy Poznań – Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000933626
 2. Butik stacjonarny – dowolny butik stacjonarny ORSKA znajdujący się w Poznaniu, Warszawie lub Bydgoszczy (adresy butików na orska.pl)
 3. Butik online – butik internetowy ORSKA znajdujący się na domenie orska.pl
 4. Kupujący – osoba kupująca kartę podarunkową
 5. Użytkownik – Kupujący lub inna osoba wykorzystująca kartę zakupową do zapłaty za Produkty w Butiku stacjonarnym lub Butiku online
 6. Karta podarunkowa - indywidualnie nadawany unikatowy kod zakupowy w formie vouchera zakupowego wydawanego wyłącznie online (w drodze e-maila wysyłanego przez Orska na adres Kupującego)
 7. Produkt – przedmiot dostępny w sprzedaży w Butikach stacjonarnych oraz w Butiku online

§2. Zasady korzystania

 1. Karta podarunkowa dostępna jest w PLN w następujących nominałach: 200, 250, 300, 350, 400, 500, 750, 1000, 1500, 2000.
 2. Kartę podarunkową można kupić wyłącznie w Butiku online.
 3. Karta podarunkowa w postaci elektronicznej jest automatycznie wysyłana do Kupującego na podany przez Kupującego adres mailowy, zaraz po złożeniu i opłaceniu zamówienia na Kartę podarunkową.
 4. Kartę podarunkową Użytkownik może wymienić na dowolny Produkt w Butiku online oraz w dowolnym Butiku stacjonarnym.
 5. By skorzystać z Karty podarunkowej w Butiku online, Użytkownik w trakcie zakupów online zobowiązany jest do zaznaczenia opcji „Mam kupon rabatowy”, a następnie do wpisania w podsumowaniu zamówienia unikatowego kodu zakupowego uzyskanego przy zakupie Karty podarunkowej.
  • Z przyczyn technicznych, po dodaniu kuponu zakupowego do koszyka w Butiku online, kwota zakupów może odbiegać nie więcej niż o kilka groszy od wartości Karty podarunkowej.
 6. By skorzystać z Karty podarunkowej w Butiku stacjonarnym, Użytkownik przed wystawieniem paragonu lub faktury zobowiązany jest do poinformowania obsługi butiku o chęci skorzystania z Karty podarunkowej, a następnie do podania niewykorzystanego i ważnego unikatowego kodu zakupowego.
  • Warunkiem zrealizowania Karty podarunkowej w Butikach stacjonarnych jest okazanie wiadomości e-mail z unikatowym kodem zakupowym lub drukowanego vouchera z unikatowym kodem zakupowym.
 7. Kartę podarunkową należy wykorzystać jednorazowo. Nie ma możliwości przeniesienia pozostałej kwoty na kolejne zakupy.
  • W przypadku, gdy cena Produktów nabywanych przez Użytkownika z wykorzystaniem Karty podarunkowej będzie wyższa niż wartość kwoty na Karcie Podarunkowej, Użytkownik zobowiązany będzie różnicę dopłacić inną formą płatności dostępną w Butiku stacjonarnym lub Butiku online.
  • W przypadku, gdy cena Produktów nabywanych przez Użytkownika z wykorzystaniem Karty podarunkowej będzie niższa, niż łączna należność za nabyte Produkty, ORSKA nie jest zobowiązana do wypłaty pozostałej wartości środków.
 8. Produkty zakupione przy użyciu Karty podarunkowej można zwrócić lub reklamować na zasadach ogólnych ORSKA. Suma opłacona Kartą podarunkową zwracana jest ponownie wyłącznie na Kartę podarunkową, pozostała kwota zwracana jest zgodnie ze sposobem płatności.
 9. Termin ważności Karty podarunkowej wynosi 12 miesięcy od momentu zakupu i nie może zostać przedłużony. Orska nie ma obowiązku zwrotu Kupującemu ceny nabycia Karty podarunkowej po utracie jej ważności.
 10. Karta podarunkowa nie podlega wymianie na środki pieniężne.
 11. Odstąpić od umowy zakupu Karty podarunkowej może wyłącznie Kupujący. Z uwagi na fakt, że Karta podarunkowa sprzedawana jest w postaci cyfrowej (unikatowego kodu numerycznego) i przedmiotem umowy sprzedaży są treści cyfrowe, o których mowa w art. 2 pkt 5 ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (Dz.U.2020.287 t.j. z dnia 2020.02.21), rozpoczęcie wykonywania umowy przed upływem ustawowego 14-dniowego terminu do odstąpienia od umowy sprzedaży musi zostać poprzedzone zgodą Kupującego lub innego Użytkownika, na którego Kupujący przeniósł prawa do Karty podarunkowej . W przypadku udzielenia przez ww. zgody na rozpoczęcie wykonywania umowy sprzedaży Karty podarunkowej (tj. udostępnienia kodu numerycznego) przed upływem 14-dniowego terminu do odstąpienia od umowy sprzedaży, Kupujący utraci prawo do odstąpienia od umowy sprzedaży Karty podarunkowej, o którym mowa w art. 27 ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (Dz.U.2020.287 t.j. z dnia 2020.02.21), co pozostaje w zgodzie z regulacją art. 38 pkt 13 ww. ustawy. W przypadku realizacji Karty podarunkowej w Butiku stacjonarnym dokonanie płatności Kartą podarunkową jest traktowane jako zgoda Kupującego/Użytkownika, o której mowa powyżej. W przypadku realizacji Karty podarunkowej podczas zakupów  w Butiku online zgoda Kupującego/Użytkownika jest wyrażana poprzez zaznaczenie odpowiedniego pola pojawiającego się przy wyborze metody płatności.
 12. Nie ma automatycznej możliwości skorzystania z kilku Kart podarunkowych w trakcie jednych zakupów. Aby wykorzystać kilka Kart podarunkowych podczas jednych zakupów Użytkownik powinien uprzednio wysłać wiadomość na adres: sklep@orska.pl.
 13. Karty podarunkowej nie można nabyć z wykorzystaniem kodu rabatowego, kodu rabatowego stałego klienta posiadającego Kartę Stałego Klienta ani przy użyciu drugiej Karty Podarunkowej.
 14. ORSKA nie ponosi odpowiedzialności za utratę unikatowego kodu zakupowego. W przypadku zagubienia lub utraty Karty podarunkowej Kupujący (nie Użytkownik) proszony jest o wysłanie wiadomości na adres: sklep@orska.pl
 15. Zakup i korzystanie z Karty podarunkowej podlega prawu polskiemu, na co wyraża zgodę Kupujący w momencie zakupu Karty podarunkowej, a Użytkownik w momencie wejścia w posiadanie Karty podarunkowej.

§3. Postanowienia ogólne

 1. Dokonanie zakupu Karty podarunkowej jest równoznaczne z akceptacją niniejszego Regulaminu Kart Podarunkowych oraz Regulaminu Butiku online.
 2. Administratorem danych osobowych jest ORSKA Sp. k., która przetwarza je zgodnie z przyjętą polityką prywatności dostępną na orska.pl
 3. Niniejszy Regulamin wchodzi w życie z dniem 1.02.2024 roku.

 

 

do góry
Sklep jest w trybie podglądu
Pokaż pełną wersję strony
Sklep internetowy Shoper Premium